Adwokat Maciej Bartkowiak zapewnia obronę na każdym etapie procesu karnego, tj. już od chwili zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, następnie w śledztwie lub dochodzeniu i w postępowaniu sądowym, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, jak również w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Dotyczy to spraw o wszelkie przestępstwa stypizowane w kodeksie karnym, jak i w innych ustawach.

Adwokat Maciej Bartkowiak jest również obrońcą w sprawach o wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe (podatkowe, celne, dewizowe itp.). W imieniu oskarżonych formułuje wnioski dowodowe, odpowiedzi na akty oskarżenia, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania karnego i inne pisma procesowe. Oferuje także obronę w sprawach o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Kancelaria zapewnia również pomoc w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie warunkowego przedterminowego, udzielenie przerwy w karze, a także udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Możliwe jest także reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Oferuje swoją pomoc również osobom pokrzywdzonym. Sporządza zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatne akty oskarżenia, reprezentuje pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego, reprezentuje oskarżycieli prywatnych i posiłkowych przed sądem.