Pozywając osobę fizyczną musisz podać jej adres zamieszkania

Na mocy uchwały Sądu Najwyższego z 17 lipca 2014 r. składając pozew musisz podać adres zamieszkania pozwanego (jeśli pozew dotyczy osoby fizycznej). Brak wskazania miejsca zamieszkania pozwanego uniemożliwia formalne nadanie biegu sprawie w sądach.

Jest to istotna informacja dla przedsiębiorców, ponieważ adresu zamieszkania nie można zastąpić adresem prowadzonej działalności gospodarczej, czy miejsca pracy pozwanego.