Nowe zasady zwrotu towaru przez Internet

Nowe zasady zwrotu towaru przez Internet

Nowa ustawa o prawach konsumenta budzi niepokój wśród sprzedawców internetowych. Do tej pory klient mógł zwrócić zakupiony towar w terminie do 10 dni bez podania przyczyny zwrotu. Dzięki nowym przepisom termin ten wydłuży się do 14 dni. Jednak przedłużenie o 4 dni terminu w którym klient może odstąpić od umowy, nie wzbudziła wielkich zastrzeżeń ze strony e-sklepów. Niepokój wzbudził raczej przepis, nakazujący sprzedawcy całkowite pokrycie kosztów wysyłki (od siebie do klienta i od klienta do siebie).

Dyrektywa ta nie jest jednak nowością, ponieważ zgodnie z ustanowieniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 kwietnia 2010 r. (C-511/08)- e-sklepy powinny zwracać całość kosztów, jakie poniósł klient, który odesłał towar korzystając z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy. Generalnie nowe przepisy nie zmienią zasadniczo sytuacji sprzedawców. Istotna jest dyrektywa, że sprzedawca zwracając klientowi poniesione koszty, może oddać mu możliwie najtańszą kwotę za wysyłkę (nawet jeśli towar został dostarczony klientowi w najdroższej opcji). Więcej na stronie: https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/792879,zwrot-towaru-sklep-internetowy-zaplaci-tylko-za-najtansza-przesylke.html.